Blue and White Temple Jar

Blue and White Temple Jar

Code: 12161

Dimensions:

H: 47cm (18.5")Di: 25cm (9.8")

£80.00
 

Blue and White Temple Jar